Kommuner

Ansatte

Oppdrag

Forvaltningsrevisjoner og undersøkelser de siste fire år

Sørlandet kommunerevisjon tilbyr finansiell revisjon til kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskap og andre oppdrag som kirkelige fellesråd, menighetsråd, legater og stiftelser. Vi gjennomfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i kommuner og fylkeskommuner, og i selskaper der det offentlige er eiere. Vi utfører også risikovurderinger og andre undersøkelser. I tillegg tilbyr vi rådgivning, bistand, kurs og opplæring.

Sørlandet kommunerevisjon IKS ble etablert 1. april 2023 etter en fusjon av Aust-Agder Revisjon IKS og KomRev Sør IKS. Selskapet har 18 eierkommuner i Agder, og reviderer over 150 andre oppdrag i tilknytning til kommunal sektor. 

Sørlandet kommunerevisjon IKS har 22 ansatte fordelt på kontorer i Arendal, Flekkefjord, Lyngdal og Mandal. Selskapet har en kompetanseplattform som er sammensatt av personer både med samfunnsvitenskapelig, økonomisk og juridisk kompetanse, i tillegg til flere statsautoriserte revisorer og autoriserte regnskapsførere. Vi har flere ansatte med lang erfaring fra både kommunal og privat revisjon, i tillegg til ansatte med erfaring fra regnskap og økonomi i både kommunal og privat sektor.