Om selskapet

 

Nytt offentlig revisjonsselskap på Agder

Fra 1. april 2023 har de tidligere selskapene KomRev Sør IKS og Aust-Agder Revisjon IKS gått sammen om å danne et nytt felles offentlig revisjonsselskap på Agder, Sørlandet kommunerevisjon IKS.

Største kompetansemiljø på Sørlandet

Sørlandet kommunerevisjon IKS blir med sine 18 eierkommuner og 22 ansatte Sørlandets største kompetansemiljø når det kommer til offentlig revisjon. Et viktig prinsipp for denne sammenslåingen har vært tuftet på at nytt selskap skal ha en desentralisert kontorstruktur med nærhet og lokal kunnskap om våre eierkommuner.

Viktige prinsipper bak selskapssammenslåingen

Gjennom sammenslåingen av de to selskapene har man oppnådd viktige prinsipper for de tanker som lå bak arbeidet med et felles selskap; et større kompetansemijø, robusthet for å ivareta eierkommunenes behov og stadig nærhet til våre eiere.

Balanse mellom verdier, strategi og visjon

De kommende årene vil være preget av viktige prosesser for å finne en god balanse mellom etablering av verdier, strategi og visjon for hvordan vår eierkommuner skal få effektive og best mulig tjenester av høyest mulig kvalitet. I dette arbeidet mener vi at man gjennom valg av interkommunalt selskap som eierform, får en sterk involvering av våre eierkommuner og et tett samarbeid i arbeidet med å nå våre mål.

Ønsker du å vite mer om arbeidet som ligger bak etableringen av Sørlandet kommunerevisjon IKS, kan du lese vår utredningsrapport her.

Selskapsavtale og hovedtrekk

De prinsipper og hovedtrekk som fremgår av utredningsrapporten er nedfelt i våre selskapsavtale.

Illustrasjon båter i havn
Illustrasjon Sørlansk landskap