Profilhåndbok SK-Revisjon

Profilhåndboken gir retningslinjer for hvordan SK-Revisjons profil skal benyttes. Det er viktig at profilen brukes riktig for tydelig kommunikasjon både av firmaet og andre som benytter seg av profilen ved diverse anledninger. Retningslinjene skal ikke være i veien for kreativitet og den skal ikke være vanskelig å følge. Eventuelle avvik fra retningslinjene må avtales med SK-Revisjons daglig leder/revisjonssjef Kristian Fjellheim

Kort om logoen

Logoen er tydelig med lett leselige blokkbokstaver med tykk og jevn tykkelse med rektangulære seriffer. Blåfargen i logoen er den dominerende fargen og brukes ofte som hovedfarge kombinert med hvit bakgrunn. Den oransje fargen stikker seg ut ved siden av det blå og brukes på detaljer.

Alle nedlastbare filer finnes i både PNG (punktgrafikk) og SVG (vektorgrafikk). Begge filformatene foreligger i CMYK (for trykk) og RGB (for digitalt). Filene lastes ned ved å klikke på knappen ved siden av de forskjellige logo-typene.

LOGOER

Oransje og blå logo

Last ned oransje og

blå logo

Oransje og hvit logo

Last ned oransje og

hvit logo

Oransje logo

Last ned oransje logo

Blå logo

Last ned blå logo

Sort logo

Last ned sort logo

Hvit logo

Last ned hvit logo

NETTSIDE-LINKER

Last ned oransje og

blå nettside-link

Last ned oransje og

hvit nettside-link

Last ned blå

nettside-link

Last ned oransje

nettside-link

Last ned sort

nettside-link

Last ned hvit

nettside-logo

LOGO-IKON (SK)

Last ned blå logo-ikon

Last ned oransje

logo-ikon

Last ned sort logo-ikon

Last ned hvit logo-ikon

FONT

Poppins Light

Poppins Medium

Poppins Bold

FARGEPALETT

Primærfarger

Hex: 00468e

RGB: 0, 70, 142

CMYK: 100, 82, 15, 3

Hex: f39200

RGB: 242, 146, 0

CMYK: 2, 50, 100, 0

Sekundærfarger

Hex: 3d9cbb

RGB: 61, 156, 188

CMYK: 73, 24, 18, 0

Hex: a6d9e9

RGB: 165, 217, 234

CMYK: 33, 2, 5, 0

Hex: f8ad15

RGB: 248, 173, 21

CMYK: 2, 36, 100, 0

Hex: 000000

RGB: 0, 0, 0

CMYK: 75, 68, 67, 90

Hex: ffffff

RGB: 255, 255, 255

CMYK: 0, 0, 0, 0