Rapporter

Forvaltningsrevisjon

Ressursstyring og tildeling av

tjenester

Birkenes kommune

 

Eierskapskontroll

Lillesand næringsarealer AS

Lillesand Kommune

 

Eierskapkontroll

Risør- og

Tvedestrandregionen

avfallselskap AS

Gjerstad Kommune

Eierskapskontroll

Risør- og

Tvedestrandsregionen

avfallsselskap AS

Risør Kommune

Eierskapskontroll

Risør- og

Tvedestrandregionen

Avfallselskap AS

Tvedestrand Kommune

 

Eierskapskontroll

Risør- og

Tvedestrandregionen

Avfallsseskap AS

Vegårdshei Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Psykososialt skolemiljø

 

Tvedestrand Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Sykefravær i skoler og

barnehager

Arendal Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Økonomistyring og

bemanning ved sykehjem

og hjemmetjeneste

Gjerstad Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Anskaffelser i

investeringsprosjekter

Risør Kommune

 

Revisjonsrapport

Selvkost

Risør Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Prosjektstyring Arendal

eiendom KF

 

Arendal Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Bemanning og kvalitet ved

sykehjem og

hjemmetjeneste

Vegårdshei Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Organisering og

prioriteringer innen rus- og

psykisk helsevern

Grimstad Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Økonomistyring og

bemanning i institusjon og

hjemmetjeneste

Åmli Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Psykososialt skolemiljø

 

Birkenes kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Psykososialt miljø i skole og

barnehage

Lillesand Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Prosjektstyring Lillesand

Ungdomsskole byggetrinn 2

Lillesand Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Evaluering av

barneverntjenesten

Arendal kommune

 

Revisjonsrapport

Undersøkelse heis Fløyheia

Arendal Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Brukerstyrt personlig

assistanse (BPA)

Risør Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Plan- og

byggesaksbehandling

rutiner og praksis

Tvedestrand kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Rapportering og håndtering

av avvik i pleie og omsorg

 

Arendal Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Barneverntjenesten øst i

Agder del 2

 

 

Forvaltningsrevisjon

Saksbehandling og

kompetanse i barnevernet

 

Tvedestrand kommune

 

Forvaltningsrevisjon

HMS og avvikshåndtering

ved

Sandnes ressurssenter

 

Risør Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Psykososialt miljø i skole og

barnehage

 

Grimstad Kommune