Rapporter

2024

Eierskapskontroll

 

Agder Renovasjon

 

 

 

 

 

Arendal Kommune

 

Forvaltningsrapport

 

Barnefattigdom

 

 

 

 

 

Farsund Kommune

 

2023

Forvaltningsrapport

Internkontroll og varsling

Åmli Kommune

 

Forvaltningsrapport

Forvaltningsrevisjon

Selvkost innen

oppmålingstjenesten

Åseral Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Ressursstyring og

tildeling av tjenester

Birkenes kommune

 

Eierskapskontroll

Lillesand næringsarealer AS

Lillesand Kommune

 

2022

Eierskapkontroll

Risør- og

Tvedestrandregionen

avfallselskap AS

Gjerstad Kommune

Eierskapskontroll

Risør- og

Tvedestrandsregionen

avfallsselskap AS

Risør Kommune

Eierskapskontroll

Risør- og

Tvedestrandregionen

Avfallselskap AS

Tvedestrand Kommune

 

Eierskapskontroll

Risør- og

Tvedestrandregionen

Avfallsseskap AS

Vegårdshei Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Psykososialt skolemiljø

 

Tvedestrand Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Sykefravær i skoler og

barnehager

Arendal Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Økonomistyring og

bemanning ved sykehjem

og hjemmetjeneste

Gjerstad Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Anskaffelser i

investeringsprosjekter

Risør Kommune

 

Revisjonsrapport

Selvkost

Risør Kommune

 

2021

Forvaltningsrevisjon

Prosjektstyring Arendal

eiendom KF

 

Arendal Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Bemanning og kvalitet ved

sykehjem og

hjemmetjeneste

Vegårdshei Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Organisering og

prioriteringer innen rus- og

psykisk helsevern

Grimstad Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Økonomistyring og

bemanning i institusjon og

hjemmetjeneste

Åmli Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Psykososialt skolemiljø

 

Birkenes kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Psykososialt miljø i skole og

barnehage

Lillesand Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Evaluering av

barneverntjenesten

Arendal kommune

 

Revisjonsrapport

Undersøkelse heis Fløyheia

Arendal Kommune

 

2020

Forvaltningsrevisjon

Prosjektstyring Lillesand

Ungdomsskole byggetrinn 2

Lillesand Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Plan- og

byggesaksbehandling

rutiner og praksis

Tvedestrand kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Rapportering og håndtering

av avvik i pleie og omsorg

 

Arendal Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Brukerstyrt personlig

assistanse (BPA)

Risør Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Barneverntjenesten øst i

Agder del 2

 

 

2019

Forvaltningsrevisjon

Saksbehandling og

kompetanse i barnevernet

 

Tvedestrand kommune

 

Forvaltningsrevisjon

HMS og avvikshåndtering

ved

Sandnes ressurssenter

 

Risør Kommune

 

Forvaltningsrevisjon

Psykososialt miljø i skole og

barnehage

 

Grimstad Kommune