Fotografi av Kristian Fjellheim

Kristian Fjellheim

Daglig leder / Revisjonssjef

 

+47 483 00 030

Send e-post

 

 

Fotografi Irene Loka

Irene Loka

Ass. revisjonssjef

+47 472 54 720

Send e-post

 

 

Fotografi Kjetil Raknes

Ketil Raknes

Oppdragsansvarlig
regnskapsrevisjon

+47 413 20 733

Send e-post

 

 

 

Fotografi Lene Rugland

Lene Rugland

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon

+ 47 993 02 238

Send e-post

 

 

 

Fotografi Merete Sognedal

Merete Songedal Knutson

Hovedrevisor

+47 400 16 910

Send e-post

 

 

 

Fotografi av Margareth Mørck

Margareth Mørck

Revisormedarbeider

 

+47 958 15 505

Send e-post

 

 

 

Fotografi av Magnus Bjarte Solsvik

Magnus Bjarte Solsvik

Forvaltningsrevisor/Medlem disiplinærkomiteen NKRF

+47 913 88 417

Send e-post

 

 

Anonymt bilde

Kjerstin Kjøndal

Forvaltningsrevisor

+47 980 51 316

Send e-post

 

 

Fotografi av Bodil E.Erlandsen

Bodil E. Erlandsen

Revisor

 

+47 944 36 905

Send e-post

 

 

Fotografi av Marianne Kristine Gustavsen

Marianne Kristine Gustavsen

Revisor

+47 957 00 196

Send e-post

 

 

Anonymt bilde

Anett Lauvland

Statsautorisert revisor

 

+47 932 31 153

Send e-post

 

Fotografi av Øyvind Nilsen

Øyvind Nilsen

Hovedrevisor

 

+47 952 23 123

Send e-post

 

 

Portrett Monica Nilsen

Monica Nilsen

Statsautorisert revisor

 

+47 469 46 553

Send e-post

 

 

 

Anonymt bilde

Eirin Pettersen

Hovedrevisor/Statsautorisert revisor

 

+47 934 08 091

Send e-post

 

 

Fotografi Linne-Jeanette Thorsen Søndergaard

Linn-Jeanette Thorsen Søndergaard

Revisor

 

+47 994 16 679

Send e-post

 

 

Fotografi av Ann Helen Johansen Stalsberg

Ann Helen Johnsen Stalsberg

Statsautorisert revisor

 

+47 952 61 129

Send e-post

 

 

Anonymt bilde

Marlene Kvåle

Forvaltningsrevisor

 

+47 454 47 009

Send e-post

 

 

Anonymt bilde

Ida Jordal

Forvaltningsrevisor

 

+47 464 30 137

Send e-post

 

 

Anonymt bilde

Terje Line

Forvaltningsrevisor

+47 992 76 782

Send e-post

 

 

Fotografi av Helene Stegemoen Egeland

Helene Stegemoen Egeland

Kundeansvarlig revisor

+47 958 70 395

Send e-post