Våre ansatte

Kristian Fjellheim

Daglig leder / Revisjonssjef

 

+47 483 00 030

kristian@sk-revisjon.no

Arendal

 

Irene Loka

Ass. revisjonssjef

+47 472 54 720

irene@sk-revisjon.no

Flekkefjord

 

Ketil Raknes

Oppdragsansvarlig
regnskapsrevisjon

+47 413 20 733

ketil@sk-revisjon.no

Arendal

 

 

Lene Rugland

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon

+ 47 993 02 238

lene@sk-revisjon.no

Mandal

 

 

Merete Songedal Knutson

Hovedrevisor

+47 400 16 910

merete@sk-revisjon.no

Arendal

 

 

Margareth Mørck

Revisormedarbeider

 

+47 958 15 505

margareth@sk-revisjon.no

Arendal

 

 

Magnus Bjarte Solsvik

Forvaltningsrevisor/Medlem disiplinærkomiteen NKRF

+47 913 88 417

magnus@sk-revisjon.no

Arendal

 

 

Kjerstin Kjøndal

Forvaltningsrevisor

+47 980 51 316

kjerstin@sk-revisjon.no

Flekkefjord

 

Bodil E. Erlandsen

Revisor

 

+47 944 36 905

bodil.elisabeth@sk-revisjon.no

Arendal

 

Marianne Kristine Gustavsen

Revisor

+47 957 00 196

marianne@sk-revisjon.no

Lyngdal

 

Stine Norrøne Ask

Forvaltningsrevisor

 

+47 480 25 990

stine@sk-revisjon.no

Arendal

 

Øyvind Nilsen

Hovedrevisor

 

+47 952 23 123

oyvind@sk-revisjon.no

Arendal

 

Irina Ivanova

Hovedrevisor/Statsautorisert revisor

 

+47 902 96 441

irina@sk-revisjon.no

Arendal

 

Helene Stegemoen Egeland

Kundeansvarlig revisor

+47 958 70 395

helene@sk-revisjon.no

Flekkefjord

 

Monica Nilsen

Statsautorisert revisor

 

+47 469 46 553

monica@sk-revisjon.no

Lyngdal

 

 

Eirin Pettersen

Hovedrevisor/Statsautorisert revisor

 

+47 934 08 091

eirin@sk-revisjon.no

Arendal

 

Linn-Jeanette Thorsen Søndergaard

Revisor

 

+47 994 16 679

linn-jeanette@sk-revisjon.no

Mandal

 

Ann Helen Johnsen Stalsberg

Statsautorisert revisor

 

+47 952 61 129

ann-helen@sk-revisjon.no

Mandal

 

 Marlene Kvåle

Forvaltningsrevisor

 

+47 454 47 009

marlene@sk-revisjon.no

Arendal

 

Ida Jordal

Forvaltningsrevisor

 

+47 464 30 137

ida@sk-revisjon.no

Flekkefjord

 

Terje Line

Forvaltningsrevisor

+47 992 76 782

terje@sk-revisjon.no

Arendal